Tchad - Skolgång   


 46 dagar kvar

Skolgång och utbildning för utsatta barn i Tchad

- Alternativa högtidsgåvor och julklappar

I Tchad har bara 60 % av barnen möjlighet att gå i grundskolan. Här arbetar Svenska Alliansmissionen bland annat med en privat, kristen grundskola för cirka 400 barn mellan 6 och 13 år. Din gåva räcker till att betala skolavgift, skoluniform och skolmaterial för ett barn i en hel termin. I gengäld får du ett dubbelvikt kort med kuvert, där du själv kan skriva en hälsning och läsa om gåvan du köpt.

Utbildning - en väg ut ur fattigdom

Mitt på den afrikanska kontinenten ligger Tchad. 40 år av krig och oroligheter har gjort att landet idag hör till ett av världens absolut fattigaste. Man räknar med att mer än 55 % av befolkningen lever i fattigdom. Utbildningsnivån är generellt mycket låg. Bara en tredjedel av landets invånare kan läsa och skriva. Bland kvinnor är andelen ännu lägre – en femtedel. Skolväsendet har hämmats av krig samt brist på pengar och utbildade lärare.

Här arbetar Svenska Alliansmissionen bland annat med omfattande förebyggande hälsovårdsarbete. Man stöder också svårt utsatta barn med grundläggande skolgång. Flera av barnen är föräldralösa och andra kommer från mycket fattiga familjer som inte har råd att betala för barnens skolgång. I folkgruppen buduma får även en del äldre barn hjälp till högre studier. Buduma är en av Tchads många minoritetsgrupper, i gruppen kan endast 10 % läsa och skriva. Med din gåva är du med och betalar skolkostnader för dessa barn.

Beställ/Köp din gåva direkt!

Beställ din gåva genom att klicka på den gröna knappen och följ anvisningarna. För att vi ska kunna skicka ditt gåvobevis behöver du fylla i både det obligatoriska och det frivilliga fältet. Gå sedan vidare och betala gåvan enkelt med ditt betalkort. Inom en vecka skickar vi ditt gåvobevis.

Pris: 150 kr

Om du av någon anledning inte vill handla med kort, beställ ditt gåvobevis på info@alliansmissionen.se. Skriv vilken gåva det gäller, antal kort du behöver, namn, postadress och mailadress. Då skickar vi gåvobevis tillsammans med faktura istället.

Ont om tid?

Skriv ut ditt gåvobevis själv