Nordafrika/Mellanöstern - Skolgång   


 39 dagar kvar

13 miljoner barn utan skola

- Alternativa högtidsgåvor och julklappar

Efter den s k ”arabiska våren” 2011 har våld och krig ödelagt stora delar av Mellanöstern. Flera miljoner barn står utan regelbunden skolgång.

Svenska Alliansmissionen stöder organisationen SAT7 som via Satellit-TV och internet ger barn i flyktingläger och bristfälliga skolor basal grundskoleutbildning.

Brist på utbildning, våld och instabilitet i området gör barnen mer utsatta för bl a fattigdom, barnäktenskap och radikalisering. En viktig del i utbildningen är att ge barnen kunskap om sina rättigheter och att utmana dem att tänka kritiskt och fatta beslut utifrån rätt information.

Utbildningen ger också lärare och föräldrar verktyg att hjälpa barn som traumatiserats av kriget. Din gåva går till detta oerhört viktiga arbete som ger en annars förlorad generation en möjlighet till utbildning, hälsa och kunskap om sina mänskliga rättigheter.

Beställ/Köp din gåva direkt!

Beställ din gåva genom att klicka på den gröna knappen och följ anvisningarna. För att vi ska kunna skicka ditt gåvobevis behöver du fylla i både det obligatoriska och det frivilliga fältet. Gå sedan vidare och betala gåvan enkelt med ditt betalkort. Inom en vecka skickar vi ditt gåvobevis.

Pris: 300 kr

Om du av någon anledning inte vill handla med kort, beställ ditt gåvobevis på info@alliansmissionen.se. Skriv vilken gåva det gäller, antal kort du behöver, namn, postadress och mailadress. Då skickar vi gåvobevis tillsammans med faktura istället.

Ont om tid?

Skriv ut ditt gåvobevis själv