Nordafrika - Böcker   


 39 dagar kvar

Böcker - öppnar upp en ny värld för barn och kvinnor i Nordafrika

- Alternativa högtidsgåvor och julklappar

I ett av de länder i Nordafrika där vi arbetar, kan knappt hälften av befolkningen läsa. Bland landets kvinnor är det ännu färre. Böcker är sällsynta och barnen läser mest det läraren i skolan skriver på svarta tavlan. Din gåva är med och finansierar ett center där kvinnor och barn stimuleras att läsa. I gengäld får du ett dubbelvikt kort med kuvert, där du själv kan skriva en hälsning till den du vill uppvakta och som berättar lite mer om gåvan du köpt.

I detta land har man under de senare åren gjort en del satsningar på skolan, ändå är det fortfarande många barn som uteblir från skolan eller bara går några få år. Det gäller inte minst flickor; kvinnor har traditionellt sett en mycket låg status och anses inte behöva någon utbildning.

Här stöder Svenska Alliansmissionen ett läs- och lekprojekt med målet att stimulera både barn och kvinnor att bl a läsa. Väldigt få familjer har böcker hemma men genom projektet bjuds de in till ett center där mammor och barn får träffas och läsa böcker tillsammans. Barnen får ett ökat ordförråd, bättre läsförståelse, deras fantasi och kreativa förmåga utvecklas och mammorna, som ofta är analfabeter, lär sig till viss del att läsa de också. De som deltar i projektet får även ta med sig en del böcker hem. Din gåva stöder detta arbete, bl a genom inköp av böcker.

Beställ/Köp din gåva direkt!

Beställ din gåva genom att klicka på den gröna knappen och följ anvisningarna. För att vi ska kunna skicka ditt gåvobevis behöver du fylla i både det obligatoriska och det frivilliga fältet. Gå sedan vidare och betala gåvan enkelt med ditt betalkort. Inom en vecka skickar vi ditt gåvobevis.

Pris: 100 kr

Om du av någon anledning inte vill handla med kort, beställ ditt gåvobevis på info@alliansmissionen.se. Skriv vilken gåva det gäller, antal kort du behöver, namn, postadress och mailadress. Då skickar vi gåvobevis tillsammans med faktura istället.

Ont om tid?

Skriv ut ditt gåvobevis själv