Månadsgåva oktober 2017   


I TJÄNST

I dagens samhälle ställs oerhört stora krav på den som är ledare, det gäller inte minst pastorer. Du ska ge stöd i olika situationer, du får ofta hantera motstridiga önskemål, du ska trösta, uppmuntra, inspirera och samtidigt vara visionär. Ett till synes omöjligt uppdrag…

Trycket kan bli tufft, speciellt för den som är helt ny i sin tjänst. Samtidigt är det ett spännande, utmanande, och meningsfullt arbete. Vi vill se fortsatt frimodiga och målinriktade pastorer i tjänst i våra församlingar. Vi vill att unga människor ska fortsätta våga ta klivet in i en kallelse till tjänst, i Sverige eller internationellt. Samtidigt vet vi att man som pastor, liksom alla nyckelpersoner, är mer utsatt än andra. Därför vill vi göra vad vi kan för att stötta och uppmuntra våra pastorer. Det gör vi genom regelbundna samtal där de får dela glädje och sorg, de får stöd i frågor som rör tjänsten och församlingen, fortutbildningar, retreater mm.  

I det arbetet behövs också du

Ge ditt stöd till våra pastorer, de gör ett fantastiskt arbete! Ge din gåva genom att klicka på den gröna knappen. Var noga med att fylla i samtliga obligatoriska fält.

 

PS. På bilden ser du Simon och Maria, två av SAM:s nyaste pastorer med tjänst i Bredaryd, resp Gnosjö. Glöm inte att be för våra pastorer, inte minst för dem som är nya i sin tjänst. Be också för de nästan 150 studenter som just nu befinner sig på ALT. Be om beskydd, om fortsatt frimodighet och glädje i arbete och studier.