Steg för en bättre värld jan/feb 2018   


 35 dagar kvar

En skola som förändrar livet

Vart femte barn i Mellanöstern och Nordafrika riskerar att missa stora delar av sin grundutbildning till följd av fattigdom, konflikter och våld. Många är på flykt och nästan 13 miljoner arabiska barn står helt utanför skolan. 

Tillsammans med organisationen SAT-7 och dig, vill vi göra vad vi kan för att ge dessa barn en chans. Via satellit-TV, internet och enkla skolor genomförs projektet SAT-7 Academy, där barn i flyktingläger och bristfälliga skolor får grundläggande utbildning. Projektet förmedlar även sunda värderingar och tänk kring tolerans för olikheter. Risken är annars stor att andra värderingar får fäste, värderingar som skapar konflikt, radikalism, extremism och uppror. 

Skolan blir en plats där livet är normalt. Att traggla multiplikationstabellen, ljuda sig igenom sin första läsläxa eller leka med sina klasskompisar blir ett sätt att hantera sin traumatiska situation. Skolan blir också det som ger hopp för framtiden. Det finns ett liv efter kriget.

Genom en gåva kan även du finnas med i detta arbete!

Ge din gåva genom att klicka på den gröna knappen och följ anvisningarna. Var noga med att fylla i samtliga obligatoriska fält. 

Följ med på ett besök till en av SAT-7:s skolor i Libanon.